Mobilen vår nya nöjesmaskin

Idag så använder vi oss av vår mobil till mycket mer än att bara ringa på den. Kanske till och med så att ringa med telefonen är det minsta vi gör. Mobilen är vår nya nöjesmaskin där vi tittar på film, lyssna på musik, spelar spel och umgås med våra vänner i sociala medier. Dagligen…

Att uppleva något speciellt och annorlunda

Har man ett intresse av något slag så är det att kul att uppleva något speciellt och annorlunda inom sitt intresse, den grå vardagens lunk får vi nog av och vi behöver få upplevelse med jämna mellanrum så att vi uppskattar dagar då det kanske inte händer så mycket. Har man ett intresse av musikaler…

Spel som hobby

Att man har spel som hobby blir mer och mer vanligt, mycket beror på den generation som växer upp och vad man hållit på med som barn. Spelen förändras med åren och ju äldre man blir så kanske spelen blir mer och mer avancerad. Att ha casino som en hobby kanske inte innebär att man…

Spelkultur

En form av kultur som allt emellanåt dyker upp på ett sätt eller annat är spelkultur. Detta är helt enkelt den kultur som kretsar kring spelande i alla dess former. Naturligtvis kan detta skilja sig stort beroende på vilket spel man talar om. Även om kanske många oinsatta har något av en nidbild av spelande…

När konstarterna blandas

Med de tekniska framstegen som gjorde den rörliga bilden möjligt började även filmen uppstå som kulturart och tillsammans med datorerna kom även spelen. Dessa arterna skiljer sig dock från tidigare former genom att även blanda in andra konstarter som en del av sin helhet. Senaste multimediala konstarten är utan tvekan datorspelen. Tack vare att det…

Upplev kultur

Kultur är någonting som verkligen berikar livet på olika sätt och vis. Här kommer därför några tips på hur man kan uppleva kultur på olika sätt i både det lilla och stora perspektivet. Precis som sport så är kultur som allra bäst live. Att gå på en konsert, en musikal eller kanske en teaterföreställning är…

Stora subkulturer

Det är svårt att säga att ett land eller en kontinent har en viss kultur. Det finns övergripande saker som social ställning, ekonomiska förutsättningar och religion som berättar om ett lands kultur. Men när man börjar titta närmre finns det så mycket mer att att se och lära känna. En kultur en fylld av små…

Eget bokförlag

Många äro kallade men få utvalda att bli kända författare som kan leva gott på sina böcker. Att få ge ut sin bok på ett traditionellt förlag kan vara nära nog omöjligt. Det är många med författardrömmar som får se sina alster refuserade av redaktörerna som bestämmer vad som ska ges ut på deras förlag.…

Europas kulturhuvudstad 2014

Att bli vald Europas kulturhuvudstad innebär att man, under ett år, får hjälp av EU för att utöka stadens kulturliv. Under 2014 ligger fokuset på Umeå; en norrländsk studentstad sprängfylld med idéer och cyklar. Att vara kulturhuvudstad Det krävs engagemang för att bli vald till kulturhuvudstad. Ansökan går igenom många steg där man måste övertyga…

Vad är Kultur

Vad är egentligen Kultur och vad står begreppet Kultur för? Begreppet kultur är inte alltid så lätt att förklara, det har många betydelser som ofta hänger ihop med varann. Kultur är något som vi på denna sida vill lyfta fram. Vi vill visa vilka positiva effekter det har. Alla människor borde utöva Kultur i någon…