Att uppleva något speciellt och annorlunda

Har man ett intresse av något slag så är det att kul att uppleva något speciellt och annorlunda inom sitt intresse, den grå vardagens lunk får vi nog av och vi behöver få upplevelse med jämna mellanrum så att vi uppskattar dagar då det kanske inte händer så mycket. Har man ett intresse av musikaler…

När konstarterna blandas

Med de tekniska framstegen som gjorde den rörliga bilden möjligt började även filmen uppstå som kulturart och tillsammans med datorerna kom även spelen. Dessa arterna skiljer sig dock från tidigare former genom att även blanda in andra konstarter som en del av sin helhet. Senaste multimediala konstarten är utan tvekan datorspelen. Tack vare att det…