Eget bokförlag

Många äro kallade men få utvalda att bli kända författare som kan leva gott på sina böcker. Att få ge ut sin bok på ett traditionellt förlag kan vara nära nog omöjligt. Det är många med författardrömmar som får se sina alster refuserade av redaktörerna som bestämmer vad som ska ges ut på deras förlag.…