Eget bokförlag

Många äro kallade men få utvalda att bli kända författare som kan leva gott på sina böcker. Att få ge ut sin bok på ett traditionellt förlag kan vara nära nog omöjligt. Det är många med författardrömmar som får se sina alster refuserade av redaktörerna som bestämmer vad som ska ges ut på deras förlag.…

Europas kulturhuvudstad 2014

Att bli vald Europas kulturhuvudstad innebär att man, under ett år, får hjälp av EU för att utöka stadens kulturliv. Under 2014 ligger fokuset på Umeå; en norrländsk studentstad sprängfylld med idéer och cyklar. Att vara kulturhuvudstad Det krävs engagemang för att bli vald till kulturhuvudstad. Ansökan går igenom många steg där man måste övertyga…

Vad är Kultur

Vad är egentligen Kultur och vad står begreppet Kultur för? Begreppet kultur är inte alltid så lätt att förklara, det har många betydelser som ofta hänger ihop med varann. Kultur är något som vi på denna sida vill lyfta fram. Vi vill visa vilka positiva effekter det har. Alla människor borde utöva Kultur i någon…