Europas kulturhuvudstad 2014

Att bli vald Europas kulturhuvudstad innebär att man, under ett år, får hjälp av EU för att utöka stadens kulturliv. Under 2014 ligger fokuset på Umeå; en norrländsk studentstad sprängfylld med idéer och cyklar.

Att vara kulturhuvudstad

Det krävs engagemang för att bli vald till kulturhuvudstad. Ansökan går igenom många steg där man måste övertyga flera expertjurys varför ens stad är bäst lämpad att bli vald. Främst ska staden kunna erbjuda något till resten av Europa. Det slutgiltiga målet är att utöka förståelsen och ge nya insikter om europaländernas olika kulturer samt att uppmuntra till kulturella utbyten mellan länderna.

Umeå som kulturhuvudstad

I första steget vill Umeå skapa starkare band mellan de nordliga samhällena runt staden samt med Sápmi, samelandet. En del handlar om att bygga staden större, skapa tillgänglighet till kulturhus genom cykelleder och bättre vägar. Under året kommer många projekt att genomföras, inom olika former av kultur. Strauss opera ”Elektra” ska genomföras utomhus tillsammans med en katalansk scenkonstgrupp i expressionistisk anda. Genom projektet ”Challenging power” uppmanas det till diskussion inom maktförhållande och vilka som har rätt till kultur. Hela programåret är indelat i de åtta samiska årstiderna. Varje årstids natur och rytm kommer att speglas i programmet.